11 สิงหาคม 2562 สถานการณ์ไฟไหม้ป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา ยังมีไฟไหม้ในบางจุด โดยเร่งปฏิบัติการดับไฟอย่างเต็มกำลัง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190811102211193
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่าจากที่เกิดสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดไฟไหม้สวนปาล์มและป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร และอำเภอชะอวด พื้นที่ป่าพรุและสวนปาล์มได้รับความเสียหาย 5,034 ไร่ ประชาชนได้รับผลกระทบจากควันไฟ 16,631 ราย ปัจจุบันยังคงมีไฟไหม้ 1 จุด ในพื้นที่อำเภอชะอวด รวมถึงยังต้องเฝ้าระวังไฟใต้ดินที่ปะทุอย่างใกล้ชิด ส่วนจังหวัดสงขลาเกิดไฟไหม้ป่าในตำบลควนโส อำเภอควนเนียง พื้นที่ได้รับความเสียหาย 2,000 ไร่ สวนปาล์มได้รับความเสียหาย 300 ไร่ ประชาชนได้รับผลกระทบจากควันไฟ 1,000 ราย ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ติดไฟบางส่วนใน 2 หมู่บ้าน แต่สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายแล้ว เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยออกปฏิบัติการควบคุมและดับไฟป่า รวมถึงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้ว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง ขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันไฟไหม้ป่า โดยงดเว้นการเผาขยะใกล้แนวชายป่าและกำจัดวัชพืชในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีไถกลบแทนการจุดไฟเผา สำหรับประชาชนพบเห็นไฟป่า สามารถติดต่อแจ้งเหตุเพื่อควบคุมและดับไฟป่าโดยด่วนได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง